Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af produkter og/eller tjenester fra Puredent ApS.

Ved accept af levering af produktet, accepteres betingelserne i denne aftale. Denne aftale gælder, medmindre der indgået en særskilt købsaftale med Puredent ApS.

Bestilling af varer

Varer kan bestilles hos Puredent ApS telefonisk, ved brev eller e-mail til bestil@Puredent.dk En ordre kan annulleres af Puredent ApS, efter Puredent´s eget skøn.

Priser

Priser, specifikationer, leveringstider og vilkår fremgår af tilbud, prislister eller på forespørgsel og kan ændres uden forudgående varsel, kan ikke overdrages og gælder kun for nye køb fra Puredent ApS.

Puredent ApS er ikke ansvarlig for fejlagtige prisfastsættelser, typografiske fejl eller udeladelser, som konsekvens af misbrug af et Puredent website og dets funktioner.

Alle priser er ab lager og inkl. moms, gebyrer og forsendelsesomkostninger, som kan variere. Priser, produkter, produktsammensætning, bundling eller valutakurser kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Levering

Ved køb af produkter hos Puredent ApS er Puredent´s Standard Salgs- og Leveringsbetingelser gældende. Leveringstiden er normalt få arbejdsdage. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at varer fra vores leverandører er forsinkede. Vores leveringstid er derfor altid en estimeret leveringstid. Puredent ApS fraskriver sig ethvert ansvar overfor køber i tilfælde af forsinket levering.

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i produkternes specifikationer og sammensætning.

Forsendelse

Pakke forsendelse foretages med Post Danmark indenfor Danmarks grænser, dog med enkelte undtagelser pga. f.eks. stor vægt. Regulær forsendelse under 2.000 gram faktureres med 81 kroner inkl. moms, mens forsendelser på mere end 2.000 gram faktureres efter forbrug. Hastelevering faktureres efter forbrug.

Hvis varen ved modtagelse viser tegn på transportskade, skal køber selv rette henvendelse til transportøren, oftest Post Danmark. Puredent ApS er ikke ansvarlig for dækning af transportskader.

Betalingsbetingelser

Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, eller ydelser følgende de på fakturaen oplyste betalingsterminer, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Efter forfaldsdato beregnes 2,00 % i rente pr. påbegyndt måned, samt 100 kr i rykkergebyr.

Reklamation

Såfremt varen, eller dele deraf, viser sig at være mangelfuld/ fejlbehæftet (fabrikations- og materialefejl) har køberen 1 (ét) års reklamationsfrist fra modtagelsesdagen. Reklamation skal meddeles Puredent ApS snarest muligt efter varens modtagelse og inden rimelig tid efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Puredent ApS er forpligtet til, indenfor rimelig tid, at afhjælpe manglen.

Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber; eksempelvis, som følge af fejlagtig håndtering, eller uautoriseret reparation eller brug, samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart.

Returnering af varer

Puredent ApS tager kun varer retur efter forudgående aftale. Ved kreditering opkræves et administrationsgebyr på 10% af fakturabeløbet. Er varen ikke komplet og dermed ikke kan videresælges til anden kunde fratrækkes et beløb, som svarer til omkostningen, ved at gøre varen komplet igen.

Omkostninger til tilbagelevering af varen til Puredent ApS påhviler kunden. Bestillingsvarer tages ikke retur.

Forsendelsesomkostninger krediteres ikke.

Fortrolighedspolitik

Puredent ApS forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet.Puredent ApS vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Puredent ApS vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Puredent ApS, i henhold til lov om produktansvar eller i øvrigt kan gøres ansvarlig overfor køberen, er Puredent´s ansvar begrænset til produktansvaret og omfatter således ikke ansvar for for sent produktleverance, eventuelt tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger eller driftstab.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne aftale, er Puredent ApS ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader, særlige eller indirekte skader. Puredent ApS påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

Puredent ApS er ikke ansvarlig for nogen skadeserstatning der overstiger fakturabeløbet for det gældende produkt.

Salgs- og leveringsbetingelser, ver. 1/11-0216/17